Pålitelig og sikker maskinentreprenør!

Vi nyter stor tillit blant våre kunder, og kan vise til gode referanser fra tidligere arbeid

Vi skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en maskinentreprenør

Velkommen til Skaatan Maskin AS

Maskinentreprenør om oss

Skaatan Maskin er et entreprenør firma med base i Frogner, Sørum. Vi utfører oppdrag over hele landet innen fiber og fiberanlegg. Vi utfører også dronearbeid, massetransport, gartner- og vedlikeholdstjenester, samt grunnarbeider bygg.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Våre tjenester

Snørydding

For snø utfører vi snørydding av gårdsplasser, veier, større næringseiendommer, strøing og bortkjøring av snø. 

Drone

Drone avdelingen utfører alle type oppdrag, transport med drone, befaring av bygg og anlegg, flyfoto, mapping, inspeksjon og termografi.

Fiber

Vi har mange års erfaring med utbygging av store og små fiber anlegg. Vår sterke side ligger i godt samarbeid, god planlegging og en effektiv arbeidsgjeng.

Transport

Skaatan Maskin utfører alt innen massetransport, som levering og utkjøring av masser.

Grunnarbeid private

Vi utfører blant annet sanering av avløp, tomteutgraving, opparbeiding av gårdsplasser og uteområder, støttemurer, minirenseanlegg og fjerning av oljetanker for privatpersoner.

HMS

Vi har høyt fokus på medarbeidere, med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vi i Skaatan Maskin AS er opptatt av at HMS blir godt ivaretatt i virksomheten. Vi Jobber kontinuerlig med å forebygge farer, helseskader, ulykker og skade på eget og andres utstyr. Vårt hovedfokus er å bygge et tygdt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjema under, så tar vi kontakt så fort vi kan!

404 88 586
Lyngvegen 43, 2016 FROGNER
Orgnr 918 481 036